Dayton Sting: Dayton Sting: 6 - Northmont Thunder Dawgs: 3

  Dayton Sting: 6 - Northmont Thunder Dawgs: 3 Back to Schedules
  Teams: R H E  
  Dayton Sting vs 6 7 1 Stats
  Northmont Thunder Dawgs 3 9 2  
Game Played 6/18/2013 6:15PM