DE WEBSITE VAN DE SOCIAAL CULTURELE VERENIGING UITVLUGT: My Site News

Tuesday, April 22
Nieuws van en over de Sociaal Cuturele Vereniging Uitvlugt (SCVU)

Nieuws van en over de Sociaal Cuturele Vereniging Uitvlugt (SCVU)

Onlangs dec 2011 is het hoofdbestuur van SCVU herkozen en zal voor 2 jaren weer leiding geven aan deze organisatie.:

1. Voorzitter mw. Irene Haijnes

2. Secretaris \ondervoorzitter dhr. Walter Malm

3. Penningmeester Gilbert Soesman

4. Commissaris  Fred Carron

5. Commissaris Oscar Ashruf

6. Commissaris Ivan Slengard

Voor de nieuwsbrieven van en over SCVU kunt u terrecht bij de item "Handouts" van deze website

Huldiging Don "Air" Tower vrijdag 11 april 2008 te Palefihal SCVU om 20:00u 

De basketbalvereniging SCVU dankt een ieder die bijgedragen heeft aan het welslagen van de huldiging van onze Don "Air" Tower. Deze dag was een heel succesvolle dag en we zijn er van overtuigd dat we hiermee een grote basketballer van Suriname op een gepaste wijze geeerd hebben.

De woorden van Don Tower waren:

"Ik had nooit gedacht dat het zo grootst zou worden ik ben werkelijk verrast. Ik zal niet opgeven en blijven vechten voor beterschap. Jullie worden allemaal bedankt".

 

Verder kunnen wij vermelden dat de er een replica van de ingelijste trui die we aan Don Tower gegeven hebben in de sporthal van Palefi op het SCVU-complex zal komen te staan dit ter vereeuwiging van Don Tower.

 

Op de huldiging kreeg Don Tower het volgende :

1. een ingelijste trui van de basketbalvereniging SCVU met:

-  zijn naam " Don "Air" Tower.

-  het nummer 12

- de kampioenschappen 1995 - 1996- 1997-1998

- "C" van captain

2. Twee bloemstukken van zijn oude ploeggenoten Nigel Taitt, Larry Bourne, Lucien Boldewijn en Remie

     Winter en Delano (beter bekend als Della)

3. Plakkaat van het hoofdbestuur van SCVU met de verdiensten van Don erop gegraveerd .

 

Voor meer nieuws en fotos omtrent de huldiging van onze Don "Air" Tower kunt u de de website  van de basketbalafdeling SCVU http://www.eteamz.com/scvu de item  "HANDOUTS VAN DE WEBSITE bezoeken waar er speciaal een corner ter ere van hem is gemaakt. Deze zal steeds geupdate worden met  foto's en nog veel meer. 

 

SCVU heeft een nieuw hoofdbestuur. In november 2007 is een nieuw bestuur gekozen met als nieuwe voorzitter mw. I.R.Haynes. De overige bestuursleden zijn:

  • Secretaris/ondervoorzitter: W. Malm
  • Penningmeester              : G.I.Soesman
  • Commissaris Sport          : F. Carron
  • Commissaris Materiaal     : P. Noordzee
  • Commissaris Accomodatie: I. Slengard
  • Commissaris Cultuur        : O. Ashruf (i.p.v. Royer)

De huidige Beheerder van SCVU is mw. Mavis Phoelie.

Dit bestuur is thans bezig de afgelopen jaren te evalueren en heeft een totale reoganisatie ingezet. Er zijn reeds verschilende bestuursvergaderingen belegd, waaronder één ( op donderdag 10 januari 2008) waarbij de kennismaking met de onderafdelingen van SCVU centraal stond.


buffalo soldier by Gilbert Soesman