DE WEBSITE VAN DE SOCIAAL CULTURELE VERENIGING UITVLUGT: Welcome

image_name1
view full size
Monday, January 24
WELCOME OP DE SITE VAN DE MOEDER ORGANISATIE DE SOCIAAL CULTURELE VERENIGING UITVLUGT (SCVU)

De vereniging draagt de naam van Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt, afgekort SCVU en is gevestigd te Paramaribo aan de Kasabaholoweg 62-64, uitvlugt.De SCVU is opgericht op 14 juni 1964 voor onbepaalde tijd.SCVU stelt zich ten doel:1.Het behartigen van de belangen van haar leden, op sociaal-, cultureel- en  sportgebied.2.Het bevorderen van het buurtwerk onder de buurtbewoners van Uitvlugt en  omgeving, op sociaal- en cultureel gebied.

De huidige bestuursleden zijn:Voorzitter                   : Irene. R. Haynes


Secretaris/ondervoorzitter: Walther Malm


Penningmeester            : Gilbert. I. Soesman


Commissaris sport         : Fred Carron


Commissaris Materiaal    : Oscar Ashruf


Commissaris Accomodatie   : Iwan Slengard


Commissaris cultuur       :  Vacant


Beheerder van SCVU is dhr. D. Tolud


image_name3
view full size

Feel good by Gilbert