Arizona Women's Soccer League: AZ Elite: 3 - Outlaws: 2

  AZ Elite: 3 - Outlaws: 2 Back to Schedules
  Teams: Score:      
  AZ Elite vs 3      
  Outlaws 2      
Game Played 11/18/2012 1:00PM